• darkblurbg

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt het contactformulier invullen. Bij ontvangst nemen wij contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak, intakegesprek.

Wordt iedere aanmelding gehonoreerd?

Nee, wij zijn een school die werkt met individuele leerroutes. Daarom kunnen wij meer en is een leerling met een leerprobleem van harte welkom. Echter kinderen met gedragsproblemen zoals ODD worden niet aangenomen en doorverwezen naar scholen waar deze specialisatie voorhanden is.

Mijn kind kan best goed leren maar is slechtziende kan deze worden toegelaten?

In principe hoeft slechtziendheid of doofheid geen belemmering te zijn om ons onderwijs te volgen.

Is er een continurooster of een uitgebreide lunch?

Op de woensdag na wordt er iedere dag geluncht met leerkrachten en leerlingen tezamen. Er is dus sprake van een continurooster.

Wat zijn de schooltijden?

Wij beginnen om 8.30 en gaan door tot 15:00 uur op de woensdag gaan de leerlingen om 12:30 uur naar huis.

Hoe is de tussentijdse opvang geregeld?

Doordat wij een continurooster draaien met lunch is er geen tussentijdse opvang nodig.

Zijn er studiedagen?

Ja, 3 keer per jaar wordt er een studiedag of middag ingeruimd. Dit is terug te zien in het jaarrooster. Verder is er geen sprake van lesuitval.

Wat gebeurt er als de leerkracht van mijn kind ziek is?

De school gaat dan gewoon door. Doordat wij met individuele leertrajecten werken hebben de leerlingen een weektaak. Zodoende kunnen de leerlingen makkelijker worden opgevangen door een invalkracht bij ziekte. Hiervoor is er een invalpool beschikbaar.

Beschikt de school over een leerlingvolgsysteem?

Ja, wij hebben een uitgebreid volgsysteem.

Welke lesmethodes worden er gebruikt?

De lesmethode welke wordt ingezet is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Zo krijgt een leerling met dyslexie een andere lesmethode dan bijvoorbeeld een meer begaafde leerling. Dit is goed te doen vanwege de kleine groepsgrootte.

Vanaf welke klas wordt er Engels gegeven?

Wij vinden de Engelse taal belangrijk en geven deze vanaf onze startgroep, groep 3.

Bieden jullie ook voortgezet onderwijs aan?

Winford biedt in Breda ook voortgezet onderwijs aan, maar dit is op een andere locatie dan onze basisschool. Meer informatie over de mogelijkheden op dit gebied is te vinden op www.winfordacademy.nl