Hoe herken je een hoogbegaafde leerling?

Een hoogbegaafde leerling wordt veelal ontdekt wanneer hij of zij zeer hoge cijfers haalt op het rapport. Dat lijkt logisch, maar: (hoge) intelligentie vertaalt zich niet altijd alleen in buitengewone presentaties.

21-09-2020


We spraken met onderwijskundige Kees van der Wouw over dit onderwerp. 
Wanneer leerlingen veel hoge cijfers halen en steevast goed presteren, worden ze volgens onderwijskundige Kees van der Wouw, te vaak onterecht neergezet als hoogbegaafd: ‘Hoge cijfers halen heeft ook veel te maken met discipline, competitiestrijd en prestatiedrang.’ Dit krijgen kinderen vaak vanuit huis mee, maar dat betekent niet dat iemand direct hoogbegaafd is. Dit kan er voor zorgen dat kinderen vanaf jonge leeftijd al in een hokje geplaatst worden waar ze niet thuis horen. ‘Ze slaan vaak een klas over op de basisschool waarna zij op het voortgezet onderwijs vaak tegen de lamp lopen – ook op sociaal emotioneel gebied.’ Uiteraard zijn er ook kinderen die buitengewoon intelligent zijn, gedisciplineerd én sociaal emotioneel ontwikkeld.

Een zes zegt niets
Een kind dat hoogbgaafd is, kan volgens van der Wouw best een rapport vol met zessen hebben: ‘Vaak is deze groep zelfs een beetje lui van aart en zijn ze snel tevreden. Ze zien niet in waarom ze heel veel moeite moeten doen voor iets wat ze al lang begrijpen. Dit houdt ze soms tegen om met de aangeboden leerstof te oefenen.’ Ze vragen vaak veel aandacht, hebben scherpzinnige inzichten en stellen diepgaande vragen. In een volle klas is hiervoor weinig ruimte en is het moeilijk om deze leerling te herkennen en te linken aan hoogbegaafdheid. Het kan zelfs betekenen dat dit gedrag als storend en onprettig wordt ervaren. Oftewel: een ongehoorzame leerling. ‘Dit terwijl deze kinderen veel potentie hebben en verbanden kunnen leggen die velen op dezelfde leeftijd niet kunnen. Juist deze leerlingen willen uitgedaagd worden, anders vervelen ze zich stierlijk en zetten ze zich niet meer in.’

Passend onderwijs
Ook is er een groep leerlingen dat specifiek op één onderwerp of vak extreem uitblinkt maar op de anderen onderdelen niet op hoog niveau scoort. Van der Wouw: ‘Voor deze groep is passend onderwijs en extra aandacht belangrijk om uiteindelijk mee te kunnen doen in de maatschappij’.

Observeren en begrijpen
Gemiddeld zitten er in Nederland 23 kinderen in één klas op de basisschool. Het is een hele opgave om als docent alle kinderen dagelijks te observeren en te begrijpen. Het is niet vreemd dat de talenten van een hoop kinderen op de basisschool (nog niet) erkent worden. Maar, stelt van der Wouw gerust: ‘Vaak komt dit uiteindelijk op het voortgezet onderwijs wel naar voren, zodra ze een jaar of 15 of 16 zijn. Dan gaan ze de diepte in.’ Kortom, hoogbegaafdheid en begaafdheid vraagt om een individueel leerprogramma waarbij de aandacht ligt op uitdaging en beklijving van de aangeboden stof.

Particulier onderwijs - Winford Breda
Winford Breda biedt particulier onderwijs aan, voor zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Elke leerling van Winford krijgt een persoonlijk onderwijsplan – aangepast op de wensen en eigenschappen van het kind. Dit in combinatie met kleine klassen en oprechte aandacht voor het kind, maakt het een plek waar het uiterste uit de leerlingen wordt gehaald.

Meer weten? Neem contact met ons op.