• darkblurbg

Op Winford Breda willen we alle talenten van uw kind tot ontwikkeling brengen. Wij passen ons aan aan het kind; niet andersom. Doelen worden via verschillende leerwegen bereikt, er worden meerdere didactische technieken aangeboden. Winford Breda biedt een leerweg, een leermiddel en een leertempo dat volledig op uw kind is afgestemd. Om dit te bereiken staat individuele aandacht centraal. De groepen zijn dan ook klein; ze bestaan uit maximaal 10 leerlingen. Om het talent van de leerlingen optimaal te coachen is er sprake van permanente monitoring en vastlegging van hun resultaten. Natuurlijk ontbreekt ook de sportieve, culturele en creatieve aanpak niet in ons onderwijs. Met de hulp van vakleerkrachten en thematische aanpak van de zaakvakken behandelen we altijd verrassende, nieuwe onderwerpen. Iedere periode doen we een leerzaam themabezoek, buiten de deur. Andere aanvullingen op het ontwikkelingsproces kunnen vaak binnen de school worden aangeboden. Op deze manier bereiden we uw kind maximaal voor op de stap naar het vervolgonderwijs. Zowel plezier en werkhouding worden hierbij bevorderd; de grootste kracht zit immers in de motivatie van het kind.