• darkblurbg

Doel

Het doel van Winford Breda als particuliere basisschool is het hebben en uitvoeren van een onderwijssysteem waarbij de individuele leerling volledig tot zijn recht komt en zo het maximale haalbare haalt binnen zijn of haar mogelijkheden. Om dit te bereiken vinden wij ons onderwijssysteem niet alleen belangrijk maar ook een huiselijke en sociale omgeving waar je je veilig voelt en de uitdaging als vanzelf aangaat om het maximale uit jezelf te halen. Door extra expertisemogelijkheden hebben wij de capaciteit om leerlingen met een gerichte hulpvraag op het gebied van meer begaafdheid, dyslexie en taalachterstand, dyscalculie en rekenachterstand, sociale emotionele ontwikkeling onder andere faalangst goed te ondersteunen.

Missie

Winford Breda gaat uit van het talent dat ieder mens bij zich draagt en wil haar leerlingen een basis geven die voldoet voor de verdere toekomst.

De missie luidt daarom ook:

“Passie en talenten ontdekken, vormgeven en hiermee de individuele leerling tot bloei laten komen.”

Wij doen dit door particulier onderwijs te geven waarbij kwaliteit en de individuele leercurve centraal staan. Een missie geeft een focus, richting aan het denken en het handelen van alle medewerkers binnen onze school. Voor de uitwerking van deze missie hebben wij daarom gekozen voor de 4Q’s. Met name: SQ, zelfvertrouwen; IQ, ambitie; EQ, passie; FQ, energie.