• darkblurbg

De 4 Q’s

Winford Breda heeft bij de ontwikkeling van haar onderwijsprogramma als uitgangspunt gekozen voor de 4Q’s. Centraal staat hierbij de volledige ontwikkeling van het kind. Een ontwikkeling die valt onder te verdelen in 4 segmenten. Het gaat om de 4 onderdelen van onze menselijke aard, intelligentie en onze capaciteiten. 

IQ (mentale intelligentie) “ambitie”

Winford Breda prikkelt de nieuwsgierigheid van haar leerlingen, stimuleert de kinderen om hun talent zichtbaar te maken. Durven haalbare hoge verwachtingen uit te spreken om zo het beste van elkaar en iedereen er uit te halen. Dit alles doen we om tot een basis te komen die er voor onze leerling er toe doet.

Hoe doen wij dit?

 • Door een duidelijke structuur te hanteren kunnen we toponderwijs bewerkstellingen;
 • Maatwerk voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst en meer begaafdheid;
 • Bij de start op school een uitgebreid onderzoek voor een individueel ontwikkelingsplan met duidelijke leerdoelen. Vooroverleg en evaluatie met ouders. Kortom leren volgens de pdca-cyclus;
 • De modernste onderwijsmethodes en gebruik van vele mogelijke hulpmiddelen;
 • Aandacht voor creatieve vakken en ict;
 • Engels vanaf groep 3 door vakleerkracht.

EQ (emotionele intelligentie) “passie”

Samen met alle medewerkers en ouders wil Winford Breda verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het individuele kind. Leidraad is plezier in het leren, plezier in de omgeving, plezier met elkaar. Kortom plezier in het leven. Liefdevolle benadering, oog hebben voor het individu en empathie voor elkaar zijn de kernwoorden.

Hoe doen wij dit?

 • Het ontwikkelen van het zelfbewustzijn, het opdoen van zelfkennis, jezelf willen verbeteren, en overwinnen;
 • Door na te denken over je eigen wensen, passies en doelen het krijgen van een persoonlijke intrinsieke waarde;
 • Jezelf leiding kunnen geven om zo je doelstellingen te verwezenlijken door middel van zelfbeheersing;
 • leren je te kunnen inleven in de situatie, het kunnen voelen van andere kinderen, het krijgen van empathie;
 • Krijgen van sociale vaardigheid waarbij de onderlinge interactie centraal staat, leren hoe je een probleem oplost. 

FQ (fysieke intelligentie) “energie”

Winford Breda streeft het bewust uitgebalanceerd leven na door het vinden van de juiste balans van het lichaam, hoofd, hart en ziel.

Hoe doen wij dit?

 • Verstandige voeding. Gezamenlijke lunch op school klaargemaakt en ingedekt door de leerlingen zelf;
 • Kookles op vrijdag;
 • Actief en afwisselend sportprogramma, opgesteld in samenwerking met de stichting Breda actief, iedere schoolweek sport en/of sport clinics;
 • Rust, ontspanning en samenspelen tussen de middag en bij de pauze.

SQ (spirituele intelligentie) “zelfvertrouwen”

Wij staan voor het bieden van veiligheid en vertrouwen, hierdoor kunnen onze leerlingen zichzelf zijn. Samen zijn wij trots op de behaalde successen en succesjes.

 • School die geborgenheid en veiligheid uitstraalt;
 • Bewust worden van waarden en hier betekenis aan kunnen geven. Alle medewerkers handelen van uit integriteit en brengen dit op de leerlingen over;
 • We laten de leerlingen voelen dat zij van betekenis zijn en ertoe doen. We geven ze de basis voor zelfvertrouwen;

Er heerst een positief leefklimaat met een goede modus tussen rust en activiteit.