• darkblurbg

Didactiek & Pedagogiek, Onze 3 O’s

Winford Breda heeft bij de ontwikkeling van haar onderwijsprogramma als uitgangspunt om het individuele leren centraal te zetten. In de dagelijkse schoolpraktijk betekent dit dat de volledige ontwikkeling van het kind centraal staat.  

Onze zienswijze:

Ontwikkelen van talent

Winford Breda gaat samen met haar leerlingen op zoek naar hun talent. We prikkelen de nieuwsgierigheid en zorgen voor tussentijdse succeservaringen om een zo’n hoog mogelijk niveau te bereiken.

Hoe doen wij dit?

 • Door een duidelijke structuur. ’s Morgens de cognitieve vakken, ’s middags de zaak-, crea, en sportvakken;
 • Maatwerk voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, faalangst en meer begaafdheid vastgelegd in uitdagende en haalbare leerdoelen;
 • Bij de start op school een uitgebreid onderzoek voor een individueel ontwikkelingsplan. Vooroverleg en evaluatie met ouders.
 • “HABITS OF MIND.” (waar gaat het over, hoe weet ik dat de informatie klopt, waar heeft het nog meer mee te maken, hoe zou het anders kunnen?)
 • De modernste onderwijsmethodes en gebruik van vele mogelijke hulpmiddelen;
 • Aandacht voor creatieve vakken en ict;
 • Engels vanaf groep 3 door vakleerkracht.

Ontwikkelen van zelfbewustzijn

Samen met medewerkers en ouders wil Winford Breda verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de individu. Het hebben van plezier in datgene wat je doet staat hierbij centraal. Plezier in leren, plezier in je omgeving en met elkaar staat hier voorop.

Hoe doen wij dit?

 • Door positieve feedback doet de leerling zelfkennis op en stimuleren we het jezelf willen verbeteren en moeilijke dingen te overwinnen.
 • Samen met de meester of de juf nadenken over jouw passie en omzetten naar haalbare doelen waardoor een persoonlijke intrinsieke waarde wordt ontwikkeld.
 •  “HABITS OF MIND.” (Zou ik er net zo over denken als ik iemand anders was, wat heeft het met mijzelf te maken, hoe zou het anders kunnen?)
 • Samenwerken bij techniek, leren jezelf in te leven in de situatie, het kunnen voelen van andere kinderen, het krijgen van empathie, krijgen van sociale vaardigheid waarbij je leert gezamenlijk een probleem op te lossen. 

 

Ontwikkelen van zelfvertrouwen

Succesvol in het leven staan begint bij je jezelf veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Winford Breda streeft het bewust uitgebalanceerd leven na door het vinden van de juiste balans. Samen trots zijn op behaalde resultaten en/of succesjes.

Hoe doen wij dit?

 • School die geborgenheid en veiligheid uitstraalt;
 • Medewerkers die handelen vanuit respect en dit overbrengen;
 • Positief leefklimaat, met rust, activiteit en regelmaat
 • Rust, ontspanning en samenspelen tussen de middag en bij de pauze.
 • Leerlingen en leerkrachten lunchen gezamenlijke op school;
 • Verbredende en ondersteunende vakken zoals: computervaardigheden, techniek en koken op de vrijdag;
 • Actief en afwisselend sportprogramma, opgesteld in samenwerking met de stichting Breda actief, iedere schoolweek sport en/of sport clinics;
 • “HABITS OF MIND.” (Is het belangrijk?)